Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Thứ hai, 14/11/2022 18:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5167/BXD-KTXD gửi Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (VIETTEL) hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng, … Căn cứ theo các quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Thông tư số 11/2021/TT-BXD và mục 2.7 chương II phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD, chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh được xác định bằng dự toán phù hợp với phạm vi, nội dung, khối lượng công việc tư vấn cần thực hiện (tương ứng với việc điều chỉnh mục tiêu, quy mô của dự án). Dự toán chi phí tư vấn theo hướng dẫn tại mục II phụ lục VI Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5167-BXD-KTXD_14112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5167/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)