Hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án cung cấp nước sạch đô thị

Thứ hai, 07/11/2022 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5004/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án cung cấp nước sạch đô thị.

Tại phần II Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 23/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án cung cấp nước sạch đô thị và các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành khác (nếu có). Tuy nhiên, so với các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành và dự án xã hội hóa khác, việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện các dự án cung cấp nước sạch đô thị không phát sinh yếu tố đặc thù cần được quy định cụ thể, hướng dẫn bằng văn bản riêng biệt. Vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, các Thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan để thực hiện cho phù hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5004-BXD-KTXD_07112022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5004/BXD-KTXD.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)