Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Thứ hai, 14/11/2022 17:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5144/BXD-KTXD gửi Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Hà Nội & Công ty TNHH MTV xây dựng cầu đường Tuấn Tú về việc hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

Việc điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 38/2022/LD Hacoin - Tuấn Tú, hợp đồng thi công số 35/2016/HĐXD được ký ngày 23/9/2016 sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, theo đó:

- Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định không điều chỉnh giá đối với phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng; không quy định không được điều chỉnh giá đối với phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng tối thiểu theo quy định.

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được điều chỉnh đơn giá do trượt giá của các yếu tố chi phí (vật liệu, nhân công, máy thi công) theo thỏa thuận trong hợp đồng, quy định tại điểm c khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5144-BXD-KTXD_14112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5144/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)