Tập huấn Thông tư số 09/2019/TT-BXD về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ sáu, 21/02/2020 16:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/2/2019, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng tổ chức buổi tập huấn Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, Cục trưởng Phạm Văn Khánh nhấn mạnh vai trò quan trọng của Thông tư 09/2019/TT-BXD, đồng thời cho biết, Thông tư này hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2020, thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung Thông tư 09/2019/TT-BXD gồm 6 chương, 27 điều, hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Thông tư này hướng dẫn những nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng; phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng; phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng; nội dung, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng; điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư xây dựng.

Về dự toán xây dựng, Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn cụ thể những phương pháp xác định dự toán xây dựng; dự toán gói thầu xây dựng; căn cứ và phương pháp xác định dự toán gói thầu xây dựng; thẩm định, thẩm tra và phê duyệt dự toán xây dựng; điều chỉnh dự toán xây dựng; giá gói thầu xây dựng; sử dụng chi phí dự phòng.

Ngoài ra, Thông tư này cũng hướng dẫn những nội dung liên quan đến hệ thống định mức xây dựng; quản lý định mức xây dựng; giá xây dựng công trình; quản lý giá xây dựng công trình; nội dung suất vốn đầu tư xây dựng công trình; nguyên tắc xác định suất vốn đầu tư xây dựng; phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng; nội dung giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình; nguyên tắc và phương pháp xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình; xử lý chuyển tiếp.


Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)