Hướng dẫn Ban Quản lý dự án chuyên ngành mỏ than-TKV thẩm định dự toán điều chỉnh

Thứ ba, 04/06/2019 15:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 04/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 30/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án chuyên ngành mỏ than-TKV về việc hướng dẫn thẩm định dự toán điều chỉnh.

Theo đó, việc cập nhật, điều chỉnh dự toán một số gói thầu (không phải do điều chỉnh thiết kế) thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Khoản 2 và Khoản 3 Điều 15 Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trường hợp việc cập nhật dự toán gói thầu không làm vượt dự toán xây dựng công trình đã được người quyết định đầu tư phê duyệt thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình: “Đối với thiết kế, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều này và không thuộc trường hợp phải thẩm định theo quy định tại Khoản 3 Điều này, trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở xem xét, phê duyệt”.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 30/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_30-BXD-KTXD_04062019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)