Hướng dẫn thủ tục thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành công trình

Thứ năm, 05/10/2023 16:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4471/BXD-GĐ gửi Công ty TNHH Cúc Tùng về việc hướng dẫn thủ tục thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành công trình "Cửa hàng xăng dầu Cúc Tùng".

Theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì loại và cấp của công trình được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định đầu tư.

Bộ Xây dựng không nhận được Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng "Cửa hàng xăng dầu Cúc Tùng" của Công ty TNHH Cúc Tùng kèm theo Văn bản số 01/CT ngày 11/8/2023. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật tại thời điểm công trình "Cửa hàng xăng dầu Cúc Tùng" được cấp Giấy phép xây dựng số 01/GPXD-SXD ngày 05/01/2016 thì việc xác định loại công trình được quy định tại khoản 1 Điều 8 và Phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; việc xác định cấp công trình được quy định tại Điều 7 và Phụ lục 1 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH Cúc Tùng căn cứ vào thời điểm quyết định đầu tư dự án và các quy định của pháp luật nêu trên để xác định loại và cấp công trình, từ đó xác định cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4471/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)