Hướng dẫn phân loại công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng

Thứ hai, 02/10/2023 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4364/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn trong việc phân loại dự án đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh.

Theo quy định tại Mục VI Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh là công trình có kết cấu dạng nhà hoặc dạng kết cấu khác sử dụng làm các cơ sở, tiện ích, cấu trúc phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh. Theo quy định tại Mục VI Phụ lục IX Nghị định số 15/2021/NÐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 12 Phụ lục VII Nghị định số 35/2023/NÐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh là dự án đầu tư xây dựng nhằm phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, tại Mục VI Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Mục VI Phụ lục IX Nghị định số 15/2021/NÐ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết về loại công trình phục vụ quốc phòng, an ninh và dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh. Vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp liên hệ với Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an để được làm rõ hơn về loại công trình quốc phòng, an ninh và dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4364/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)