Hướng dẫn Công ty Cổ phần DAP Số 2 – VINACHEM về việc phân loại, phân cấp công trình xây dựng

Thứ năm, 29/06/2023 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/6/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2790/BXD-GĐ gửi Công ty Cổ phần DAP Số 2 - VINACHEM về việc phân loại, phân cấp công trình khi bổ sung thêm hạng mục dây chuyền xử lý, tái chế gyps (viết gọn là Dây chuyền gyps) vào Nhà máy sản xuất phân bón Diamon phốt phát (DAP) số 2 công suất 330.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Dây chuyền gyps được dự kiến làm mới trong Nhà máy DAP Số 2 thuộc loại công trình hóa chất (công trình công nghiệp) theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và mục 6 Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Về xác định cấp công trình đối với Dây chuyền gyps và áp dụng cấp công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: Thực hiện theo các quy định tương ứng nêu tại Điều 2 (về cách xác định) và Điều 3 (về cách áp dụng) tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2790/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)