Hướng dẫn ký hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng trong trường hợp liên danh tư vấn giám sát

Thứ hai, 10/04/2023 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/4/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1380/BXD-GĐ gửi Phân viện Khoa học và Công nghệ GTVT miền Trung về việc hướng dẫn ký hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng trong trường hợp liên danh tư vấn giám sát.

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP) “Trường hợp áp dụng hình thức liên danh các nhà thầu, các nhà thầu trong liên danh chịu trách nhiệm về chất lượng đối với công việc do mình thực hiện được phân định trong văn bản thỏa thuận liên danh; văn bản này phải xác định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh và xác định rõ phạm vi, khối lượng công việc thực hiện của từng thành viên trong liên danh; các nội dung này phải được quy định trong hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư”.

Theo đó, trường hợp là nhà thầu liên danh, đơn vị tư vấn giám sát căn cứ vào hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư, thỏa thuận liên danh và các quy định của pháp luật về xây dựng làm cơ sở để thực hiện các nội dung công việc giám sát thi công xây dựng công trình như: nghiệm thu công việc xây dựng, xác nhận khối lượng công việc, xác nhận bản vẽ hoàn công,…


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1380/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)