Hội nghị phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Thứ sáu, 15/07/2022 14:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/7/2022, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Xây dựng; đại diện các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án (cơ quan trưng cầu giám định của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc); các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương; các tổ chức, cá nhân thực hiện giám định tư pháp theo vụ việc.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết: Hiện nay công tác giám định tư pháp nói chung và giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng đang trở thành một trong những nội dung quan trọng để xác định nguyên nhân, giá trị thiệt hại, xác định trách nhiệm các vụ việc theo yêu cầu của cơ quan tố tụng.

Theo Thứ trưởng Lê Quang Hùng, xây dựng là lĩnh vực đặc thù; giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng có nhiều điểm khác biệt so với các giám định tư pháp khác. Thực tế thời gian qua, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng được tăng lên về số lượng, chất lượng; chất lượng công tác giám định tư pháp ngày càng được nâng cao, góp phần giải quyết các vụ án chính xác hơn, khách quan hơn. Bên cạnh đó, vẫn còn một số vướng mắc cần phải khắc phục; cần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng khi giám định, không phát sinh khiếu nại trong quá trình tranh tụng.

Tại Hội nghị này, các quy định của pháp luật mới về giám định tư pháp trong xây dựng sẽ được phổ biến; góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng, phục vụ việc điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng. Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết: Thông qua Hội nghị, các ý kiến góp ý sẽ được các cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe, tiếp thu nhằm có những điều chỉnh phù hợp, và sẽ góp phần hoàn thiện hơn hệ thống quy định pháp luật về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

Hội nghị tập trung phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng: Luật số 56/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Nghị định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP, các quy định của pháp luật về chi phí giám định, bồi dưỡng giám định; Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng. Theo ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Bộ Xây dựng với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng thời gian qua luôn quan tâm chú trọng công tác hoàn thiện thể chế pháp luật về giám định tư pháp. Bên cạnh việc ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu, trình Chính phủ ban hành các văn bản pháp quy nêu trên, Bộ cũng thường xuyên ban hành hoặc trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, trong đó có các nội dung quy định về hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định xây dựng, giám định xây dựng, tổ chức xây dựng; soát xét các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá để tạo hành lang pháp lý và hành lang kỹ thuật phục vụ công tác giám định tư pháp xây dựng.

Toàn cảnh hội nghị

Ông Phạm Minh Hà cho biết: Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hành lang kỹ thuật, hệ thống quy chuẩn - tiêu chuẩn, hệ thống cơ chế chính sách đảm bảo khuyến khích và thu hút hiệu quả lực lượng giám định tư pháp xây dựng; chú trọng phổ biến, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp luật liên quan công tác giám định, định giá tài sản cho các tổ chức, cá nhân tham gia giám định tư pháp xây dựng và kiện toàn hệ thống các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện giám định tư pháp xây dựng… nhằm từng bước đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã lắng nghe những chia sẻ về công tác giám định tư pháp đối với chi phí đầu tư xây dựng công trình, giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số địa phương khác như Bắc Ninh, Lào Cai, Hải Phòng...

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)