Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022

Thứ ba, 15/03/2022 16:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/3/2022, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký văn bản số 846/BXD-GĐ về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022.

Theo đó, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 được tổ chức từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022 với chủ đề "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thi công xây dựng công trình”.

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022 hướng về các cơ quan chuyên môn về xây dựng; các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

Tùy theo điều kiện thực tế, các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ đề, nội dung Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.

Các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ:

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình theo Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 số 62/2020/QH14, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm, video với chủ đề, nội dung về ATVSLĐ tới các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công nhân viên và tại các công trường đang thi công xây dựng với các hình thức như: Trực tiếp tại công trường, qua internet, các phương tiện thông tin đại chúng (Nội dung khẩu hiệu hưởng ứng như Phụ lục kèm theo).

Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng, xử lý vi phạm về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức khen thưởng về ATVSLĐ cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ.

Tổ chức các hoạt động khác hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ như:

- Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ tại đơn vị, tại các công trường thi công xây dựng; quy định rõ trách nhiệm quản lý về ATVSLĐ đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, các cá nhân trong đơn vị; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ; tổ chức xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng; đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ.

- Tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn, khả năng nhận diện nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về ATVSLĐ; hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại chuyên đề về ATVSLĐ; giao lưu, tham quan các mô hình quản lý tốt về ATVSLĐ; tổ chức tự kiểm tra ATVSLĐ tại nơi làm việc; các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm, điều kiện tại cơ quan, đơn vị.

- Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2022 trước ngày 15/5/2022, tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ trong thi công xây dựng năm 2022.

Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng kịp thời đưa tin, truyền thông về các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2022 vào thời điểm trước, trong và sau thời gian tổ chức.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tham mưu với UBND cấp tỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực phù hợp với chủ đề, nội dung Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2022.

Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện tham mưu với UBND cấp huyện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực phù hợp với chủ đề, nội dung Tháng hành động về ATVSLĐ nêu trên.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2022 gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/7/2022 (báo cáo theo mẫu quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_846-BXD-GD_15032022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 846/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)