Hướng dẫn việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Thứ ba, 04/01/2022 17:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5491/BXD-GĐ gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình “Xây dựng các hạng mục bảo vệ và phát huy giá trị di tích hang Con Moong, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa”.

Theo Văn bản số 5146/SVHTTDL-KHTC, sau khi hoàn thành công trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có báo cáo hoàn thành xây dựng số 141/BC-DAVH ngày 28/10/2016; Văn bản số 2320/SVHTTDL- KHTC ngày 16/7/2020 gửi Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay Cục Giám định chưa nhận được các Văn bản này.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Điều 24 Nghị định số 06/2021/ND-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, công trình nêu trên bao gồm các công trình cấp IV, được ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, do vậy không thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa căn cứ quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP để gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình đến cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để được tổ chức kiểm tra nghiệm thu công trình theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5491-BXD-GD_30122021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5491/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)