Hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng lập bản vẽ hoàn công công trình

Thứ tư, 15/12/2021 15:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5200/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị hướng dẫn liên quan đến việc lập bản vẽ hoàn công công trình.

Theo đó, căn cứ điểm d Khoản 1 Phụ lục IIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP) thì “Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện”. Do đó, từng thành viên trong liên danh phải lập và xác nhận bản vẽ hoàn công đối với phần việc do mình thực hiện. Mẫu dấu và thành phần ký bản vẽ hoàn công theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Phụ lục IIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5200-BXD-GD_15122021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5200/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)