Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Thứ hai, 29/11/2021 17:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4909/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình thuộc dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP)”.

Theo nội dung Văn bản số 2938/SXD-QLXD, công trình thuộc Tiểu dự án CCSEP là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp I thuộc đối tượng công trình phải được kiểm tra công tác nghiệm thu; tuy nhiên sau khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư chưa gửi báo cáo thông tin tới cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Ngày 26/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; theo quy định tại Nghị định này, các công trình thuộc Tiểu dự án CCSEP tiếp tục thuộc đối tượng công trình phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu, thẩm quyền thuộc về cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng; Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương gửi thông báo khởi công theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định số 06/2021/NĐ-CP tới cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để được tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4909-BXD-GD_29112021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4909/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)