Nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện

Thứ bẩy, 13/11/2021 09:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/11/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra khảo sát thực trạng công tác cải tạo, sửa chữa, phá dỡ công trình xây dựng và đề xuất các nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng”.

Phó Vụ trưởng Lê Đông Thành kết luận cuộc họp

Dự án do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Báo cáo Hội đồng, ông Nguyễn Bá Tuân đại diện nhóm dự án cho biết, ở Việt Nam hiện nay, quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng và ở hầu khắp các địa phương trên toàn quốc. Cùng với việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng mới các công trình, cải tạo, duy tu công trình cũ đã hết niên hạn sử dụng, công trình bị hư hỏng, xuống cấp… cũng là một hoạt động tất yếu, thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Hiện nay, toàn quốc có khoảng 2.000 chung cư cũ, tập trung chủ yếu ở Thủ đô Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Trong đó, nhiều công trình đã bị hư hại, xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến diện mạo mỹ quan đô thị. Tuy các địa phương đã có chủ trương cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới các công trình này, song kết quả thực hiện sau nhiều năm còn hạn chế. Do đó, việc điều tra khảo sát thực trạng công tác cải tạo, sửa chữa, phá dỡ công trình xây dựng và đề xuất các nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng là đặc biệt cần thiết.

Phạm vi nghiên cứu của Dự án là toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật về xây dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành liên quan đến hoạt động cải tạo, sửa chữa và phá dỡ công trình xây dựng, đồng thời tham khảo quy định liên quan của một số quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, cùng với việc sưu tầm, tham khảo tài liệu trong nước và quốc tế, nhóm dự án đã áp dụng các phương pháp khoa học như điều tra, khảo sát trực tiếp tại hiện trường; tổng hợp, phân tích thông tin, số liệu từ các báo cáo của các địa phương; nghiên cứu, phân tích, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật có liên quan. Sản phẩm dự án được hoàn thành gồm báo cáo kết quả điều tra, khảo sát; báo cáo tổng kết dự án; dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với công tác cải tạo, sửa chữa và tháo dỡ công trình.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí với sự cần thiết thực hiện dự án đồng thời đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình triển khai, thực hiện.

Theo Hội đồng, nhóm dự án đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng bảo đảm. Nhóm cũng đã đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, công tác cải tạo, sửa chữa và phá dỡ công trình, đặc biệt là hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với công tác cải tạo, sửa chữa và phá dỡ công trình, có tính khả thi.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Lê Đông Thành tổng hợp những ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, bổ sung một số ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện các sản phẩm dự án để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)