Hướng dẫn việc kiểm định, đánh giá các yếu tố để xác định chất lượng nhà chung cư

Thứ năm, 14/10/2021 16:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4252/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn việc kiểm định, đánh giá các yếu tố để xác định chất lượng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về xây dựng và nhà chung cư cũ thuộc diện quy định tại Điều 5 Nghị định số 69/2021/NĐ-CP, hướng dẫn các nội dung của nhiệm vụ kiểm định đối với nhà chung cư cũ theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được quy định tại Điều 5 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Các nội dung về trình tự thực hiện, đề cương kiểm định,… được quy định tại Điều 5 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và theo các yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4252-BXD-GD_14102021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4252/BXD-.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)