Hướng dẫn Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai kiểm tra công tác nghiệm thu đối với một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thứ hai, 27/09/2021 17:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3977/BXD-GĐ gửi Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai hướng dẫn vướng mắc liên quan đến việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, các công trình phải được kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng là các công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp; công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng; công trình sử dụng vốn đầu tư công. Các công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng được quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Đối với các công trình còn lại không thuộc đối tượng quy định tại mục 1, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào cai có thể xem xét thực hiện kiểm tra công tác quản lý chất lượng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các trường hợp công trình cụ thể theo chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3977/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)