Giải đáp một số vướng mắc trong hoạt động xây dựng

Thứ năm, 23/09/2021 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3939/BXD-GĐ gửi Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế - Xây dựng Hoàng Gia về một số vướng mắc trong hoạt động xây dựng.

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, trường hợp áp dụng hình thức liên danh các nhà thầu, các nhà thầu trong liên danh chịu trách nhiệm về chất lượng đối với công việc do mình thực hiện được phân định trong văn bản thỏa thuận liên danh và được quy định trong hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư. Vì vậy, Công ty B không thể nhờ Công ty A ký các xác nhận các nội dung công phần việc do Công ty B thực hiện (theo văn bản thỏa thuận liên danh và hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư).

2. Theo văn bản số 12/HG - CV thì “Chung cư A Nhà ở xã hội” là công trình nhà, kết cấu dạng nhà có quy mô gồm: tầng hầm diện tích xây dựng là 6.037,2m2 và 03 khối tháp cao 20 tầng (khối nhà A diện tích sàn xây dựng 17.634,7m2, khối nhà B diện tích sàn xây dựng là 18.792,4m2, khối nhà C diện tích sàn xây dựng là 25.174,2m2), cấp công trình được xác định theo quy mô kết cấu theo quy định pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với các tiêu chí: chiều cao; số tầng cao; tổng diện tích sàn; nhịp kết cấu lớn nhất; độ sâu ngầm; số tầng hầm; cấp công trình được xác định như sau:

a) Trường hợp các khối nhà A, B, C không chung móng, thì các khối nhà này là các công trình độc lập thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình. Cấp công trình được xác định theo quy mô kết cấu với các tiêu chí nêu trên cho từng công trình độc lập.

b) Trường hợp các khối nhà có chung móng, cấp công trình được xác định theo quy mô kết cấu với các tiêu chí nêu trên, trong đó tiêu chí tổng diện tích sàn xây dựng được xác định là tổng diện tích xây dựng của các khối nhà và diện tích xây dựng tầng hầm.

3. Lưu ý trong trường hợp cấp của công trình được xác định theo hướng dẫn nêu trên là công trình cấp I, chủ đầu tư cần báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để được thực hiện thẩm định dự án, thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3939-BXD-GD_23092021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3939/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)