Hướng dẫn xác định loại công trình xây dựng đối với dự án Trung tâm vận tải đa phương thức và dịch vụ hậu cần Vĩnh Tân Bình Thuận tại xã Vĩnh Tân

Thứ ba, 21/09/2021 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3903/BXD-GĐ về việc hướng dẫn xác định loại công trình đối với dự án Trung tâm vận tải đa phương thức và dịch vụ hậu cần Vĩnh Tân Bình Thuận tại xã Vĩnh Tân của Công ty TNHH Vitaco.

Dự án đầu tư trên đã được UBND tỉnh Bình Thuận quyết định chủ trương đầu tư và UBND huyện Tuy Phong phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 (trong đó có điều chỉnh về diện tích các thành phần sử dụng đất). Căn cứ theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư (bắt đầu từ tháng 7/2021) tại Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1086/QĐ-UBND ngày 05/5/2021, loại công trình thuộc dự án được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

Theo quy mô dự án bao gồm các công trình: Khu dịch vụ hậu cần; Bãi công Container và Depot; Kho ngoại quan; Bãi chứa hàng rời. Các công trình trên là đầu mối tổ chức vận tải hàng hóa bằng container gắn liền với hoạt động của cảng biển, vì vậy các công trình này thuộc loại Công trình phục vụ giao thông vận tải (Công trình giao thông) theo quy định tại mục IV Phụ lục I Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3903-BXD-GD_21092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3903/BXD-GĐ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)