Hướng dẫn việc nghiệm thu lô thiết bị dàn lạnh (FCU) của hệ thống điều hoà không khí và thông gió của công trình

Thứ tư, 15/09/2021 15:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3734/BXD-GĐ gửi Ban Quản lý dự án Nhà Điều hành Vinacomin hướng dẫn việc nghiệm thu lô thiết bị dàn lạnh (FCU) của hệ thống điều hoà không khí và thông gió của công trình Trụ sở Vinacomin (do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm Chủ đầu tư).

Theo đó, đối với việc một số thông số kỹ thuật như công suất, lưu lượng gió, v.v.. của FCU có sai lệch nhỏ giữa kết quả thử nghiệm trong các tài liệu kỹ thuật (Test Report) của thiết bị cấp đến công trình và các thông số theo quy định Hợp đồng nhưng vẫn nằm trong phạm vi sai số cho phép thì Chủ đầu tư cần căn cứ Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5687:2010 - “Tiêu chuẩn thiết kế thông gió và điều hoà không khí” để khẳng  định mức độ sai lệch của các thông số kỹ thuật nêu trên so với phạm vi sai số cho phép theo quy định. Việc nghiệm thu thiết bị thông gió và điều hoà không khí phải tuân thủ theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6576:2013 - “Tiêu chuẩn thử và đánh giá tính năng của máy điều hoà không khí và bơm nhiệt” và Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 232:1999 - “Tiêu chuẩn chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu hệ thống thông gió và điều hoà không khí”.

Để có đủ cơ sở xem xét chấp thuận nghiệm thu lô thiết bị dàn lạnh (FCU) của hệ thống điều hoà không khí và thông gió của công trình Trụ sở Vinacomin, Chủ đầu tư cần yêu cầu Nhà thầu cung cấp thiết bị FCU có văn bản xác nhận sự phù hợp về quy cách, chủng loại, xuất xứ và các thông số kỹ thuật của lô thiết bị FCU cấp đến công trình so với yêu cầu Hợp đồng đã ký kết và cam kết tuân thủ đúng theo đúng chính sách chất lượng đã được công bố của nhà sản xuất và các quy định pháp luật có liên quan; yêu cầu Tư vấn thiết kế có ý kiến về sự phù hợp của hệ thống điều hoà không khí và thông gió lắp đặt trong công trình so với quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong công trình và với thiết kế đã được lập, thẩm định,  phê duyệt.

Căn cứ Văn bản xác nhận của Nhà thầu cung cấp thiết bị FCU, ý kiến đồng thuận của Tư vấn thiết kế (bằng văn bản), Ban Quản lý dự án Nhà Điều hành Vinacomin báo cáo Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để tổ chức công tác nghiệm thu lô thiết bị dàn lạnh (FCU) của hệ thống điều hoà không khí và thông gió của công trình theo đúng quy định của pháp luật xây dựng Việt Nam và Hợp đồng cung cấp thiết bị đã ký giữa các bên.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3734/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)