Hướng dẫn xác định cấp công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Thứ ba, 05/05/2020 17:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 777/SXD-KT&QLXD ngày 16/3/2020 và Văn bản số 1095/SXD-KT&QLXD ngày 09/4/2020 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc hướng dẫn xác định cấp công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2132/BXD-GĐ ngày 05/5/2020 có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì việc xác định cấp công trình được áp dụng đối với từng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng.

2. Căn cứ các quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định tại Điều 8 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, thì các công trình như Quý Sở nêu trong Văn bản số 777/SXD-KT&QLXD ngày 16/3/2020 và Văn bản số 1095/SXD-KT&QLXD ngày 09/4/2020 không thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_2132-BXD-GD_05052020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2132/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)