Hướng dẫn thời gian điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Thứ sáu, 20/03/2020 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/01/2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có văn bản số 198/DKVN - BĐ gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (Dự án).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 1264/BXD - GĐ (20/03/2020) trả lời như sau:

Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Các nội dung về trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đã được quy định tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Do đó, đề nghị Tập đoàn dầu khí Việt Nam nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1264-BXD-GĐ_20032020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1264/BXD–GĐ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)