Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Thứ ba, 14/01/2020 16:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 179/BXD-GĐ gửi Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An về việc hướng dẫn về thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đối với phần nhà ở (biệt thự, liền kề) thuộc Khu đô thị Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 32 và Mục I.1 Phụ lục II của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; thì phần nhà ở (biệt thự, liền kề) thuộc Khu đô thị Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam không thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 

 Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu hoàn thành đối với phần nhà ở (biệt thự, liền kề) thuộc Khu đô thị Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 179/BXD-GĐ

Tài liệu đính kèm bài viết  
BXD_179-BXD-GĐ_140102020.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)