Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 04/01/2022 14:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1424/QĐ-BXD về việc Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 của Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định, nội dung của Kế hoạch là theo dõi tình hình thi hành Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại một số địa phương, nội dung kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1424/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)