Bộ Xây dựng đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế

Thứ tư, 07/04/2021 16:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/4/2021, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị trực thuộc Bộ về tình hình thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), các đề án năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, năm 2021, Bộ Xây dựng phải soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 17 văn bản (trong đó đã hoàn thành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 03 văn bản từ tháng 12/2020, đảm bảo tiến độ đề ra). Đây là những văn bản QPPL nằm trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình xây dựng văn bản QPPL, đề án của Bộ Xây dựng. Ngoài các chương trình nói trên, các đơn vị đề xuất xây dựng thêm 10 văn bản trong năm 2021.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo tình hình soạn thảo văn bản QPPL và các đề án theo nhiệm vụ được giao, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh biểu dương các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng văn bản pháp luật ngành Xây dựng. Theo Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng có 03 văn bản cần trình ban hành trong tháng 1/2021. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đã hoàn thành và trình Chính phủ cả 03 văn bản này trong tháng 12/2020. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhận định, năm 2021 số lượng văn bản QPPL cần hoàn thiện tương đối lớn. Để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo chất lượng văn bản, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị chuyên môn được phân công làm đầu mối khẩn trương, chủ động xây dựng, soạn thảo các văn bản được giao theo đúng tiến độ.

Ninh Hoàng Hạnh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)