Hướng dẫn Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và Đầu tư xây dựng Nhà xinh thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP

Thứ sáu, 21/10/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 190/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và Đầu tư xây dựng Nhà xinh thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

Tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP đã quy định: Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) thì chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. (Tiền sử dụng đất ở đây được hiểu là bao gồm cả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng).

Tổng mức đầu tư của dự án nêu tại công văn số 130/CV-NX  sau khi điều chỉnh (không kể chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng) vẫn dưới 15 tỷ đồng. Vì vậy, công trình vẫn chỉ là lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, không phải lập dự án.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 190/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 190_1319162323167.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)