Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 06/01/2017 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1385/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, mục đích của kế hoach nhằm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, hoàn thiện hệ thống pháp luật về Xây dựng.

Bộ Xây dựng yêu cầu việc theo dõi thi hành pháp luật phải thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phải có sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cục, vụ đơn vị của Bộ Xây dựng để tránh chồng chéo, trùng lắp.

Lĩnh vực theo dõi trọng tâm của Kế hoạch 2017 là theo dõi tình hình thi hành pháp luật tập trung vào các nội dung: Thực hiện pháp luật về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu; pháp luật về cấp giấy phép xây dựng; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cũng trong Kế hoạch này, Bộ Xây dựng đã quy định rõ trách nhiệm của Vụ Pháp chế trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1385/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)