Tham gia góp ý về Bộ luật dân sự sửa đổi 2015

Thứ ba, 14/04/2015 10:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Góp ý Quy định về thừa kế

Bộ luật dân sự cần bổ sung các quy định sau:

+ Quy định về người thừa kế đang nắm giữ di sản thừa kế: Nghĩa vụ bắt buộc phải liệt kê, khai báo tất cả tài sản thừa kế đang nắm giữ trong thời gian 30 ngày kể từ ngày mở thừa kế tại cơ quan công chứng địa phương.

+ Quy định về trách nhiệm khai trình thừa kế (hoặc từ chối thừa kế) của cá nhân người trong hàng thừa kế: Nghĩa vụ của từng cá nhân, tổ chức được nhận thừa kế phải khai trình thừa kế và kê khai những người trong cùng hàng thừa kế (mà mình biết) trong vòng 60 ngày kể từ ngày mở thừa kế tại cơ quan công chứng địa phương.

+ Quy định về trách nhiệm công bố, thông báo và công nhận khai trình thừa kế của cơ quan công chứng: Nghĩa vụ cơ quan công chứng công bố bảng khai báo tài sản thừa kế, bảng khai trình thừa kế, thông báo cho những người trong hàng thừa kế để khai trình và sau 30 ngày công bố, công nhận bảng khai trình di sản thừa kế, người thừa kế. Việc công nhận này chỉ cần thông báo nhưng không cần có sự hiện diện và đồng thuận của các người thừa kế.

+ Quy định về tài sản chung và nghĩa vụ khai báo thuế: Ngay sau khi cơ quan công chứng công bố công nhận khai trình thừa kế, di sản thừa kế trở thành tài sản chung của những người có tên trong bảng công nhận. Những người này phải tiến hành khai thuế và đăng ký quyền sở hữu tài sản.

+ Quy định về việc xử phạt: Những hành vi vi phạm nghĩa vụ nói trên như khai báo không trung thực, chậm khai báo, khai trình theo quy định các nước đều chịu mức phạt rất nặng, theo tỷ lệ của mức hưởng thừa kế.

Những quy định rõ ràng, thực tế về thừa kế như trên: quy định về khai trình thừa kế sẽ tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền thừa kế mà không cần sự đồng thuận của người khác, quy định về khai trình tài sản thừa kế và xác lập thành tài sản chung sẽ hạn chế việc kiện tụng yêu cầu chia thừa kế, gây mất ổn định gia đình-xã hội đồng thời quản lý tốt nguồn thu thuế (Ví dụ: thuế TNCN đối chuyển dịch bất động sản thứ hai).
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)