Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Thứ năm, 15/01/2015 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Kế hoạch của Chính phủ), Bộ Xây dựng đăng toàn văn dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cùng các tài liệu có liên quan và trân trọng đề nghị các tầng lớp Nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật quan trọng này.

- Nội dung lấy ý kiến được thực hiện đối với toàn bộ dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), bao gồm: Quy định chung, Quyền sở hữu và các vật quyền khác, Nghĩa vụ và hợp đồng, Thừa kế, Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, Điều khoản thi hành và Kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật Dân sự. Trong đó, tập trung vào 10 vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch của Chính phủ.

- Hình thức lấy ý kiến, có thể thông qua các hình thức sau đây:

(1) Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản;

(2) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

(3) Thông qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng;

(4) Các hình thức phù hợp khác.

Ý kiến của Nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp ý vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) gửi đến Bộ Xây dựng theo địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: ttth@moc.gov.vn.

- Thời gian lấy ý kiến:

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân bắt đầu từ ngày 05 tháng 01 năm 2015 và kết thúc vào ngày 05 tháng 4 năm 2015. Sau thời hạn trên, tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) thì gửi đến Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng trước ngày 20 tháng 09 năm 2015 theo địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: ttth@moc.gov.vn.

Các ý kiến góp ý của Nhân dân sẽ được Chính phủ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, quyết định.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
du_thao_BLDS.docTải về
Nghị_quyet_UBTVQH.docTải về
ke_hoach_lay_y_kien.zipTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)