Bộ Tài chính: Người mua nhà chung cư không phải nộp tiền sử dụng đất

Thứ ba, 22/07/2014 07:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thời gian vừa qua, có thông tin từ 1/8/2014, thay vì chủ đầu tư, người mua nhà chung cơ phải nộp tiền sử dụng đất, gây hoang mang trong dư luận. Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã lên tiếng.

Ảnh minh họa

Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014); đồng thời Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2014).

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng có đề cập đến vấn đề từ ngày 1/8/2014, người mua chung cư phải nộp tiền sử dụng đất theo Thông tư số 76 và cho rằng thông tư này đã chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất từ chủ đầu tư sang khách hàng.

Vì vậy, ngày 21/7, Bộ Tài chính đã giải thích rõ về vấn đề này, trong đó khẳng định không có chuyện chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất tại các chung cư từ chủ đầu tư sang người mua nhà

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, điều 6 Thông tư số 76 hướng dẫn thực hiện khoản 3 điều 4 Nghị định số 45 không áp dụng đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trực tiếp cho chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê.

“Trong trường hợp này chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước khi được giao đất theo quy định tại điểm b, c, đ khoản 1 và khoản 2 điều 2 Nghị định số 45; Nhà nước không thu tiền sử dụng đất trực tiếp của các hộ dân mua nhà của chủ đầu tư.”- Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo Bộ Tài chính, việc mua, bán nhà giữa chủ đầu tư và các hộ dân được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở.

Hướng dẫn tại điều 6 Thông tư số 76 chỉ áp dụng đối với trường hợp Nhà nước phải phân bổ để xác định tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc xác định giá trị tài sản là nhà gắn liền với đất đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước tại các tòa nhà nhiều tầng (nhà cao tầng, nhà chung cư, nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp) để phục vụ nhu cầu quản lý của Nhà nước.

“Trong trường hợp này, nếu Nhà nước bán nhà và giao đất trực tiếp cho các đối tượng sử dụng thì các đối tượng này có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước”.-Cơ quan quản lý này cho hay.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho rằng, quy định tại khoản 3 điều 4 Nghị định số 45 và hướng dẫn tại điều 6 Thông tư số 76 không phải là điểm mới của Luật Đất đai năm 2013 mà chỉ là kế thừa và cụ thể hóa quy định có từ pháp luật đất đai năm 2003 (cụ thể là điểm 5 khoản 1 điều 2 Nghị định số 120/2010 của Chính phủ và khoản 2 điều 1 Thông tư số 93/2011 của Bộ tài chính) để đảm bảo tính hệ thống và thống nhất khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

Theo : Báo Hà Nội Mới online

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)