Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch là 2 triệu đồng

Thứ hai, 20/02/2012 20:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch, các tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép quy hoạch, phải nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. Mức thu lệ phí là 2 triệu đồng/giấy phép.

Mức thu lệ phí nêu trên sẽ chính thức thực hiện từ ngày 2/4/2012. Thông tư nêu rõ, lệ phí cấp giấy phép quy hoạch là khoản thu thuộc NSNN. Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 10% trên tổng số tiền lệ phí thực thu được trước khi nộp vào NSNN để chi phí cho việc thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. Số còn lại (90%) phải nộp vào NSNN.


Theo KTĐT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)