Sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Thứ sáu, 20/01/2012 08:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, Thủ tướng quyết định đổi tên "Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg thành "Quy chế quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam".

Song song với việc đổi tên Quy chế thì đối tượng và phạm vi áp dụng Quy chế cũng được sửa đổi.

Cụ thể, tại Quyết định 87/2004/QĐ-TTg thì Quy chế áp dụng đối với hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực: tư vấn đầu tư và xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình.

Còn tại Quyết định mới ban hành quy định như sau: "Quy chế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng".

Theo : www.chinhphu.vn
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)