Thái Nguyên: Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xóm Gò Cao

Thứ hai, 26/11/2018 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Sau nhận được Công văn số 4204/UBND-CNN ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Bộ Xây dựng đã có công văn 2952/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Thái Nguyên. 

Theo đó, về hồ sơ pháp lý của Dự án: Dự án có quy mô 4,27 ha được UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên tiến hành nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch, lập đề xuất dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất tại Văn bản số 772/UBND-TH ngày 22/3/2016.

Dự án đã được UBND huyện Đồng Hỷ phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 7091/QĐ-UBND ngày 24/10/2016; được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 20/02/2017; được UBND tỉnh Thái Nguyên giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên để sử dụng vào mục đích xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tại các Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 28/05/2018 và Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 16/08/2018) làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Theo nội dung tại Công văn số 4204/UBND-CNN ngày 17/10/2018, Dự án đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và đủ điều kiện để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất.

Ý kiến về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án: Đây là Dự án được thực hiện theo hình thức Nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách. Do đó, Bộ Xây dựng đồng ý về nguyên tắc việc đấu giá quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án, nhằm khai thác tối đa giá trị kinh tế của việc đấu giá quyền sử dụng đất. Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo Sở Xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở trong Dự án; hướng dẫn cho người dân tự xây dựng nhà ở, giám sát, kiểm tra đảm bảo việc xây dựng nhà ở của người dân tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan; đồng thời đảm bảo việc kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án đối với khu vực xung quanh; phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt trước khi xác định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án;

Quy định rõ trách nhiệm của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên trong việc quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội thuộc Dự án;

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở;

Không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất có vị trí tại mặt tiền của các tuyến đường cấp khu vực: tuyến đường có mặt cắt 1-1, mặt cắt ngang 15,5m (có vị trí tiếp giáp với đường QL1B và có hướng tuyến dọc theo trục Nam – Bắc của Dự án đi Minh Lập); tuyến đường có mặt cắt 3-3, mặt cắt ngang 39m; (Bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô QH-12).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2952/BXD-PTĐT. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)