Chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Phát triển đô thị và Tái định cư Khu 5A – Mạc Đĩnh Chi

Thứ tư, 21/11/2018 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2891/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Phát triển đô thị và Tái định cư Khu 5A – Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, thành phố Sóc Trăng. 

Theo đó, Dự án có quy mô 110,92 ha gồm 05 Tiểu dự án 1, 2, 3, 4 và 5, đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại văn bản số 74/TTg-CN ngày 12/01/2006. UBND tỉnh Sóc Trăng đã giao Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Châu làm Chủ đầu tư Dự án tại Quyết định số 1288/QĐHC-CTUBND ngày 05/9/2007, cho phép chuyển đổi pháp nhân Chủ đầu tư dự án từ Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Châu sang cho Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị dầu khí Cửu Long tại Quyết định số 297/QĐHC-CTUBND ngày 02/4/2008; phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 và Điều chỉnh tại các Quyết định: số 134/QĐ-UBND ngày 02/8/2013, số 34/QĐ-UBND ngày 13/01/2014, số 2119/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 và số 725/QĐ-UBND ngày 26/3/2018; giao đất thực hiện Dự án tại các Quyết định: số 248/QĐ-UBND ngày 02/10/2008, số 67/QĐ-UBND ngày 15/4/2010, số 156/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 và số 183/QĐ-UBND ngày 25/7/2017.

Ý kiến cụ thể đối với khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án: Đến nay, tại Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 5, sau khi Bộ Xây dựng cho ý kiến tại các Công văn số 721/BXD-PTĐT ngày 08/4/2015 và số 443/BXD-PTĐT ngày 08/3/2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã cho phép chuyển quyền sử dụng đất tại các Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 và số 770/QĐ-UBND ngày 02/4/2018. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Sóc Trăng tại Công văn số 1502/SXD-QLN ngày 01/10/2018 về tình hình thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án, Chủ đầu tư đã chuyển quyền sử dụng đất đợt 1 được 351 nền / 501 nền (tỷ lệ 70%), đợt 2 được 191 nền/281 nền (tỷ lệ 68%).

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Sóc Trăng tại Công văn số 1323/SXD-QLN ngày 31/8/2018, khu vực dự kiến xin thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đợt 3 thuộc Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 3 và Tiểu dự án 4 đã được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn chỉnh, đảm bảo kết nối với bên ngoài dự án, đủ điều kiện để người dân sinh sống.

Đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện một số nội dung sau:

Căn cứ vị trí của Dự án, nhu cầu phát triển nhà ở thực tế tại địa phương và các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, các quy định của pháp luật về đất đai, xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 337 nền nhà liên kế thuộc Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 3 và Tiểu dự án 4 (như đã liệt kê chi tiết tại Công văn số 1750/UBND-KT ngày 14/9/2018).

Tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan và Chủ đầu tư hoàn thiện và phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; bổ sung, thống nhất các mẫu thiết kế nhà ở; kiểm tra giám sát người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được phê duyệt. Đặc biệt lưu ý, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ theo mẫu nhà được duyệt tại tuyến đường số 6 -tuyến đường có ảnh hưởng cảnh quan kiến trúc.

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 2891/BXD-PTĐT. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)