Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu nhà ở Vĩnh Hà

Thứ tư, 21/11/2018 15:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có công văn 2866/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Hòa Bình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở Vĩnh Hà, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Theo đó, Dự án Khu nhà ở Vĩnh Hà được UBND thành phố Hòa Bình phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2946/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 với quy mô khoảng 4,135ha. Dự án có vị trí thuộc khu đất có chức năng đất ở trong Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2025 được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 03/8/2011.

Ngày 18/7/2012, UBND tỉnh Hòa Bình đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 25121000367 cho Công ty Cổ phần Bất động sản Vĩnh Hà Hòa Bình thực hiện Dự án (sau đây gọi tắt là Công ty). Công ty đã phê duyệt Dự án tại Quyết định số 09/QĐ-VHHB ngày 09/10/2012. Dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình thẩm định thiết kế cơ sở tại Văn bản số 969/SXD-QLHĐXD ngày 04/10/2012 và cấp Giấy phép xây dựng số 16/GPXD-SXD ngày 23/02/2018 cho công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Vĩnh Hà.

Ý kiến cụ thể đối với khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án

Theo Văn bản số 2523/SXD-QLN&TTBĐS ngày 03/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình, hiện nay công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án đã cơ bản hoàn thành. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và các quy định của pháp luật đất đai có liên quan; vị trí và đặc điểm của Dự án, nhu cầu phát triển nhà ở, yêu cầu về quản lý kiến trúc cảnh quan của khu vực, đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình:

Theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm việc quy định cụ thể khu vực chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 170 lô nhà ở tại Dự án;

Chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan: hướng dẫn, giám sát việc người dân tự xây dựng nhà ở tuân thủ mẫu nhà đã thống nhất và các quy định của pháp luật liên quan; đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của Dự án đối với khu vực xung quanh;

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở;

Quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư về việc quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội; kiểm soát hoạt động xây dựng nhà ở của người dân đảm bảo toàn bộ các hạng mục đầu tư của dự án tuân thủ theo đúng nội dung dự án đã được thẩm định và phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2866/BXD-PTĐT. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)