Báo cáo tình hình phát triển đô thị năm 2014

Thứ ba, 06/01/2015 14:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 31/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3496/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình phát triển đô thị năm 2014.

Triển khai Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020, Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020. Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Quý cơ quan rà soát, tổng hợp và báo cáo tình hình phát triển đô thị tại địa phương theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tình hình lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; lập và phê duyệt chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và cho từng đô thị trên địa bàn; triển khai các đề tài, dự án biến đổi khí hậu thực hiện Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020; triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị bao gồm cả các dự án ODA. Đánh giá kết quả đạt được, nêu rõ các tồn tại, hạn chế và đề xuất các kiến nghị (nếu có).

2. Cung cấp các số liệu theo các biểu mẫu (gửi kèm theo, có thể tải file các biểu mẫu từ website: moc.gov.vn):

Biểu 1: Hệ thống đô thị và dân số đô thị năm 2014.

Biểu 2: Các dự án đầu tư phát triển đô thị năm 2014.

Biểu 3: Đánh giá chung về tình hình biến đổi khí hậu tác động đến đô thị.

Báo cáo gửi bằng văn bản về Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: quanlydothi.uda@gmail.com trước ngày 20/01/2015./.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3496/BXD-PTĐT.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 3496 BXD-PTDT 31-12-2014.signed.pdfTải về
bieu mau so lieu do thi kem theo cv 3496 -BXD-PTĐT.xlsTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)