Thư mời nộp hồ sơ quan tâm

Thứ sáu, 19/12/2014 10:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và sử dụng thông tin thống kê dân số trong xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển” (VNM8P01), hợp phần Bộ Xây dựng cần tuyển 01 Chuyên gia trong nước hỗ trợ các hoạt động của Tổ công tác Dự án, nội dung như sau : 

THƯ MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và sử dụng thông tin thống kê dân số trong xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển” (VNM8P01), hợp phần Bộ Xây dựng cần tuyển 01 Chuyên gia trong nước hỗ trợ các hoạt động của Tổ công tác Dự án

Phạm vi công việc:

Chuyên gia tư vấn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến soạn thảo các báo cáo kỹ thuật của hợp phần dự án theo Kế hoạch năm 2014 của Dự án. Tư vấn cũng chịu trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu cần thiết để tiến hành đấu thầu trong nước đối với các gói thầu thầu tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật

Các nhiệm vụ cụ thể/Dự kiến kết quả đầu ra

Các chuyên gia tư vấn được lựa chọn sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban quản lý dự án để hỗ trợ Ban Quản lý Dự án VNM8P01 trong các công việc được xác định trong Điều khoản tham chiếu đính kèm.

Yêu cầu về năng lực: Yêu cầu cụ thể được xác định trong Điều khoản tham chiếu đính kèm

Thời gian và địa điểm thực hiện nhiệm vụ

- Thời gian: Từ tháng 1/2015 đến tháng 3/2015

- Địa điềm: Hà Nội, Việt Nam

Hồ sơ quan tâm bao gồm: Hồ sơ lý lịch khoa học bằng tiếng Việt và tiếng Anh, và bản chụp văn bằng có liên quan (không cần công chứng).

Đính kèm: Điều khoản tham chiếu vị trí chuyên gia cần tuyển.

Hồ sơ xin gửi về : Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và sử dụng thông tin thống kê dân số trong xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển” (VNM8P01), hợp phần Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Cường - Điều phối viên Hợp phần Dự án

Cục Phát triển đô thị- Bộ Xây dựng

37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ViệtNam

Điện thoại: 043 9747695

Fax: 043 9785133

Email: nguyencuong@moc.gov.vn
 

Cục Phát triển Đô thị - Bộ Xây dựng

Tài liệu đính kèm bài viết
dieu_khoan_tham_chieu.docTải về
Thu moi quan tam.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)