Xây dựng dự toán chi phí lập Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và thẩm định dự toán

Thứ sáu, 04/07/2014 15:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 03/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 20/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc xây dựng dựng dự toán chi phí lập Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và thẩm định dự toán.

Hiện nay Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng, Quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc đang được rà soát, điều chỉnh. Các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung đô thị được duyệt là cơ sở để xây dựng Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và từng đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, Sở Xây dựng cần tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức rà soát các Chương trình phát triển đô thị đang được triển khai (nếu có) đảm bảo Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh phù hợp với Chương trình phát triển đô thị quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012.

Theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, Bộ Xây dựng đang khẩn trương nghiên cứu và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị để ban hành trong thời gian sớm nhất. Nguyên tắc xây dựng dự toán chi phí lập Chương trình phát triển đô thị như sau:

Dự toán chi phí lập Chương trình phát triển đô thị căn cứ theo yêu cầu nội dung, khối lượng công việc phải thực hiện và khả năng chi trả của địa phương; việc xây dựng dự toán phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí lập Chương trình phát triển đô thị.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 20/BXD-PTĐT.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 20 BXD-PTDT 03-7-2014.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)