Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng xác nhận vốn sở hữu của doanh nghiệp

Thứ năm, 24/04/2014 15:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 779/BXD-PTĐT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng xác nhận vốn sở hữu của doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2008/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản. Tại khoản 2.2, mục 2, phần I đã quy định cụ thể đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp thành lập mới, vốn thực có được xác định như sau:

Đối với số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp. Thời điểm xác nhận trong thời hạn ba mươi (30) ngày tính đến ngày nộp hồ sơ xin phê duyệt dự án;

Đối với số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản của doanh nghiệp. Chứng thư phải đảm bảo còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ xin phê duyệt dự án.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 779/BXD-PTĐT.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 779 BXD-PTDT 24-4-2014.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)