Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Thứ tư, 27/03/2024 15:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 09032024/RUBY-BXD ngày 09/3/2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hạnh phúc Xinh đẹp RUBY về việc đề nghị hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1301/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

Ngày 29/6/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BXD về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012.

Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BXD về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 và Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 (điều chỉnh Thông tư số 05/2018/TT-BXD).

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hạnh phúc Xinh đẹp RUBY thực hiện việc xuất khẩu khoáng sản theo Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1301/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)