Hướng dẫn đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhóm 2 nhập khẩu

Thứ tư, 13/03/2024 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/CV-TT ngày 27/02/2024 của Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Thành Trang về việc gặp khó khăn khi đăng ký kiểm tra nhà nước hàng hóa nhập khẩu tại Hà Nội theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2023/BXD.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1089/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

Ngày 19/02/2024, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 674/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng các địa phương về việc hướng dẫn đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 nhập khẩu quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tại văn bản số 674/BXD-VLXD, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn các đơn vị nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 liên hệ với Sở Xây dựng tại nơi nhập khẩu (nơi làm thủ tục hải quan) sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng để nộp hồ sơ và được hướng dẫn về Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (có bản chụp kèm theo).

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Thành Trang liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội (khi mở tờ khai Hải quan tại Hà Nội) để nộp hồ sơ và được hướng dẫn về Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1089/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)