Về việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản đá bazan tại khu vực bản Pá Đông, tỉnh Sơn La

Thứ hai, 18/03/2024 16:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 104/KSVN-TĐHS ngày 10/01/2024 của Cục Khoáng sản Việt Nam về việc tham gia ý kiến đối với đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản đá bazan tại khu vực Pá Đông, tỉnh Sơn La.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1141/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

1. Về dự án Nhà máy xi măng Mai Sơn

Dự án Nhà máy xi măng Mai Sơn, tỉnh Sơn La công suất 0,91 triệu tấn/năm nằm trong Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đã đi vào sản xuất năm 2012. 

2. Về mỏ đá bazan làm phụ gia phục vụ dự án Nhà máy xi măng Mai Sơn

Dự án Nhà máy xi măng Mai Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch nguồn phụ gia đá bazan làm xi măng tại khu vực bản Pá Đông, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 và số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

Mỏ đá bazan nêu trên đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò cho Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn tại Quyết định số 328/GP-BTNMT ngày 06/3/2017 với diện tích 10 ha và đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt trữ lượng đá bazan làm phụ gia xi măng là 4.776 nghìn tấn tại Quyết định số 1149/QĐ-HĐTLQG ngày 03/6/2020.

Ngày 15/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1626/QĐ-TTg; theo đó, mỏ đá bazan Pá Đông nêu trên được Quy hoạch với diện tích 10 ha, công suất khai thác tối đa 250.000 tấn/năm, thời kỳ khai thác giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

3. Về nhu cầu, mục đích sử dụng và công suất khai thác mỏ đá bazan

Theo đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác khoảng sản của Công ty cổ phần Mai Sơn kèm theo văn bản số 104/KSVN-TĐHS ngày 10/01/2024 của Cục Khoáng sản Việt Nam, nhu cầu sử dụng đá bazan với mục đích làm phụ gia sản xuất xi măng phục vụ Nhà máy xi măng Mai Sơn.

Công suất khai thác do Công ty cổ phân Mai Sơn đề xuất 100.000 tấn/năm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá bazan làm phụ gia xi măng khu vực bản Pá Đông, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn tại Quyết định số 606/UBND-TH ngày 08/3/2021; đồng thời, thấp hơn công suất khai thác (250.000 tấn/năm) đã được quy định tại Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đề nghị Cục Khoáng sản Việt Nam xem xét báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá bazan Pá Đông nêu trên cho Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn để làm phụ gia sản xuất xi măng, đảm bảo phù hợp với công suất Nhà máy xi măng Mai Sơn theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1141/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)