Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện

Thứ sáu, 22/03/2024 16:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/3/2024, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng TCVN “Xác định và phân loại amiăng có trong vật liệu xây dựng”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Quang cảnh cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, ThS. Tạ Đắc Quý - Chủ trì Nhiệm vụ cho biết, hiện nay nhiều nước trên thế giới đã cấm hẳn việc sử dụng amiăng (cả amiăng nâu, xanh và trắng) do lo ngại về ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người. Song tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam hiện vẫn sử dụng amiăng trắng, nhất là cho tấm lợp amiăng, tuy cũng đang hạn chế dần. Hiện nay không chỉ sản phẩm sản xuất trong nước mà cả sản phẩm nhập khẩu cũng sử dụng amiăng, nên việc xác định hàm lượng amiăng có trong các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và amiăng thuộc loại nào là rất cần thiết. Do đó, việc nghiên cứu xây dựng TCVN “Xác định và phân loại amiăng có trong vật liệu xây dựng” mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhóm nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn trên cơ sở tham khảo tài liệu chính là ISO 22262-3:2016 và các tiêu chuẩn trong nước, quốc tế liên quan, kết hợp phân tích kết quả thử nghiệm xác định nguyên vật liệu và sản phẩm vật liệu xây dựng có amiăng tại phòng thử nghiệm Vilas 003. Dự thảo tiêu chuẩn bao gồm các phần: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ định nghĩa; Phạm vi; Giới hạn định lượng; Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt; Yêu cầu để định lượng; Thiết bị, dụng cụ và thuốc thử; Phương pháp và nguyên tắc định lượng nhiễu xạ tia X (XRD); Chuẩn bị mẫu; Đỉnh nhiễu xạ để phân tích amiăng và vật liệu gây nhiễu; Định lượng XRD sử dụng hiệu chỉnh hấp thụ khối lượng chất nền chuẩn; Báo cáo thử nghiệm; Các phụ lục quy định và tham khảo.

Theo nhóm nghiên cứu, tiêu chuẩn được áp dụng cho các vật liệu có chứa amiăng được xác định theo ISO 22262-1:2012, để phân tích định lượng các mẫu có hàm lượng amiăng nhỏ hơn 5%, tính theo khối lượng; đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng và giới hạn định lượng bằng cách sử dụng các quy trình tro hóa và/hoặc xử lý axit đơn giản trước khi định lượng XRD.

Tại cuộc họp, các chuyên gia thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời đánh giá nhóm nghiên cứu đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo đề cương được duyệt; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định hiện hành; Báo cáo tổng kết có lượng thông tin phong phú, đảm bảo chất lượng; bố cục dự thảo tiêu chuẩn hợp lý. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm của Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu cần rà soát, tăng cường Việt hóa trong quá trình dịch; sử dụng chính xác, đồng nhất các thuật ngữ chuyên ngành; xem xét điều chỉnh tên Tiêu chuẩn thành “Chất lượng không khí - Vật liệu rời phần 3: Định lượng amiăng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X”; sớm hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)