Quảng Ngãi: Đảm bảo nguồn cung và tăng cường công tác quản lý giá vật liệu xây dựng

Thứ ba, 18/04/2023 16:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 1574/UBND-KTN chỉ đạo về việc đảm bảo nguồn cung và tăng cường công tác quản lý giá khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp đã trúng đấu giá quyền khai thác các mỏ cát nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác và tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cấp phép theo quy định, sớm đưa các mỏ vào hoạt động.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo trữ lượng khai thác hàng năm theo như dự báo được duyệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng cho các nhà thầu, chủ đầu tư các công trình, nhất là dự án cao tốc Bắc - Nam.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, tổng hợp, tham mưu việc bổ sung một số loại vật liệu xây dựng là hàng hóa phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh (khi cần thiết) theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chỉnh phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các chủ thể liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án/công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP kịp thời phản ánh, phối hợp cung cấp các thông tin: giá mua vật liệu đất, đá, cát nói riêng và giá vật liệu xây dựng nói chung cao hơn giá do cơ quan chức năng đã công bố về các Sở: Tài chính, Xây dựng; nhu cầu về nguồn cung cấp vật liệu đất, đá, cát về các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng để các Sở xử lý hoặc tổng hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

Các doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản đất, đá, cát phải thực hiện việc kê khai, niêm yết giá theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; đồng thời, gửi niêm yết giá về Sở Xây dựng, Sở Tài chính để phục vụ công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết theo quy định; trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)