Thanh Hóa tăng cường nguồn cung cấp và quản lý giá vật liệu xây dựng thông thường - Xây dựng Trang thông tin điện tử (Website) niêm yết công khai giá vật liệu xây dựng hàng ngày (đất, đá, cát) trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 18/04/2023 16:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì Hội nghị bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của các doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh; Giải pháp tăng cường nguồn cung cấp và quản lý giá vật liệu xây dựng thông thường.

Ảnh minh họa

Đầu năm 2023, nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng kinh tế quý I năm 2023 đạt thấp so với cùng kỳ của nhiều năm trước; trong nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do thực hiện các quy định về PCCC và thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh, giá một số vật liệu xây dựng tăng cao.

Nhằm tăng cường nguồn cung cấp và quản lý giá vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát); Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương xây dựng trang thông tin điện tử (Website) để cung cấp đầy đủ các thông tin về niêm yết công khai giá vật liệu xây dựng hàng ngày (đất, đá, cát) trên địa bàn tỉnh; trong đó, yêu cầu các chủ mỏ phải cung cấp đầy đủ, công khai thông tin gồm: tên doanh nghiệp khai thác, vị trí, diện tích, trữ lượng, công suất mỏ, giá công khai tại mỏ…; đồng thời, xây dựng quy chế cung cấp thông tin, quản lý, vận hành Website theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/4/2023.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực và các đơn vị có liên quan, căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1417/UBND-CN ngày 09/02/2023, kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại các Thông báo số 131/TB-UBND ngày 05/9/2022, số 08/TB-UBND ngày 08/02/2023 và các văn bản chỉ đạo có liên quan; khẩn trương kiểm tra, rà soát, tổng hợp số liệu về dự báo nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát…) đảm bảo sát thực tế, đề xuất giải pháp thực hiện đối với các dự án lớn, trọng điểm đang thi công, các dự án triển khai trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm như: tuyến đường ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tuyến đường từ KCN Bỉm Sơn đến đường ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa…); báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trước ngày 22/4/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải; Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương thành lập các tổ kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh đã được cấp phép (đặc biệt là đối với các mỏ cát) về trữ lượng, công suất khai thác và chấp hành quy định trong hoạt động khai thác; trong đó, kiểm tra việc đóng cửa, không tổ chức khai thác đối với một số mỏ gần các dự án trọng điểm của Trung ương và của tỉnh; báo cáo kết quả và tham mưu đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/5/2023…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao một số nội dung cụ thể, trọng tâm cho các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao./.

Nguồn: Thanhhoa.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)