Hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

Thứ sáu, 16/09/2022 17:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4158/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ.

Khu nhà ở thấp tầng tại các ô đất TT-01 đến TT-19, CX-01 đến CX-04 có 234 căn (trong đó có 96 căn nhà ở liên kế, 122 căn biệt thự song lập, 16 căn biệt thự đơn lập) và ô đất TT-20 đến TT-37, CX-05 có 175 căn (trong đó có 167 căn nhà ở liên kế và 08 căn nhà ở biệt thự) thuộc dự án khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm và phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 114/2004/QĐ-UB ngày 28/7/2004 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 18/3/2022; Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thông báo kết quả thẩm định BCNCKT ĐTXD công trình bãi đỗ xe tại ô đất 3-P, trường học liên cấp tại ô đất THLC, khu nhà ở thấp tầng tại các ô đất TT-01 đến TT-19, CX-01 đến CX-04 và TT-20 đến TT-37, CX-05 tại văn bản số 155/HĐXD-QLDA ngày 14/6/2022.

1. Về giấy phép xây dựng:

Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 thì Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng. Do đó, công trình nhà ở thấp tầng tại các ô đất TT-01 đến TT-19, CX-01 đến CX-04 (gồm 234 căn) và ô đất TT-20 đến TT-37, CX-05 (gồm 175 căn) là nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng.

Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát các hạng mục công trình còn lại như công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phần tầng hầm chung không bao gồm phần hầm để xe riêng của từng công trình nhà ở liên kế, biệt thự… để thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định (nếu có).

Thông báo ngày khởi công xây dựng theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và đảm bảo các điều kiện khởi công theo quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

2. Theo nội dung nhà thấp tầng và các phần tầng hầm chung của dự án tại văn bản số 155/HĐXD-QLDA ngày 14/6/2022 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng được làm rõ như sau:

1.1. Điểm c phần 1 mục III: “Các công trình nhà ở liên kế tại lô đất TT-02 đến TT-04 và CX-02 có 01 tầng hầm chung cao 3,75m có diện tích sàn xây dựng 2.454,3m2 (các công trình nhà ở liên kế tại lô đất TT-01 và một phần đất thuộc lô CX-02 không làm hầm); các công trình nhà ở liên kế tại lô đất TT-05 đến TT-07 và CX-03 có 01 tầng hầm chung cao 3,75m có diện tích sàn xây dựng 2.736,3m2; các công trình nhà ở liên kế và biệt thự tại lô đất TT-08 đến TT-19 và CX-01, CX-04 có 01 tầng hầm chung cao 3,75m và 4,35m (phần khu vực dưới lô đất CX-01) có diện tích sàn xây dựng 46.541,1m2. Các tầng hầm chung có lối đi chung dẫn về phần để xe riêng của mỗi công trình nhà ở liên kế và biệt thự” được xác định theo văn bản thẩm định số 155/HĐXD-QLDA ngày 14/6/2022 kèm theo bản vẽ thiết kế cơ sở đã được đóng dấu thẩm định như sau:

- Các công trình nhà ở liên kế tại lô đất TT-02 đến TT-04 và CX-02 có 01 tầng hầm (các công trình nhà ở liên kế tại lô đất TT-01 và một phần đất thuộc lô CX-02 không làm hầm), diện tích sàn xây dựng tầng hầm là 2.454,3m2 ( Bao gồm diện tích xây dựng phần hầm riêng của 20 lô nhà ở liên kế và phần hầm chung giao thông kỹ thuật);

- Các công trình nhà ở liên kế tại lô đất TT-05 đến TT-07 và CX-03 có 01 tầng hầm, diện tích sàn xây dựng tầng hầm là 2.736,3m2( Bao gồm diện tích xây dựng phần hầm riêng của 23 lô nhà ở liên kế và phần hầm chung giao thông kỹ thuật);

- Các công trình nhà ở liên kế và biệt thự tại lô đất TT-08 đến TT-19 và CX-01, CX-04 có 01 tầng hầm, diện tích sàn xây dựng tầng hầm là 46.541,1m2 (Bao gồm diện tích xây dựng phần hầm riêng của 189 lô nhà ở liên kế, biệt thự và phần hầm chung giao thông kỹ thuật  cao 3,75m, phần hầm khu vực dưới lô đất CX-01 cao 4,35m);

- Các tầng hầm chung này có lối dốc xuống hầm và lối đi chung dẫn về phần hầm riêng của mỗi công trình nhà ở liên kế và biệt thự.

1.2. Điểm d phần 1 mục III: “Các công trình nhà ở liên kế và biệt thự tại lô đất TT-20 đến TT-37 và CX-05 có 01 tầng hầm chung cao 4,6m có diện tích sàn xây dựng 39.298m2 (các công trình thuộc một phần lô đất TT-33 và TT-34 có tầng hầm riêng cao 3,0m, tổng diện tích sàn xây dựng 2.780m2). Tầng hầm chung có lối đi chung dẫn về phần để xe riêng của mỗi công trình nhà ở liên kế và biệt thự” được xác định theo văn bản thẩm định số 155/HĐXD-QLDA ngày 14/6/2022 kèm theo bản vẽ thiết kế cơ sở đã được đóng dấu thẩm định như sau:

- Các công trình thuộc một phần lô đất TT-33 và TT-34 (gồm 16 lô nhà ở liên kế) có phần tầng hầm riêng độc lập của từng lô và có lối tiếp cận hầm từng lô từ trên mặt đất , tổng diện tích sàn xây dựng các tầng hầm riêng của các công trình này là 2.780m2, chiều cao hầm 3,0m;

- Các công trình nhà ở liên kế và biệt thự tại lô đất TT-20 đến TT-37 và CX-05  có 01 tầng hầm (không bao gồm phần hầm riêng của các công trình thuộc một phần lô đất TT-33 và TT-34), diện tích sàn xây dựng tầng hầm là 39.298m2 (bao gồm diện tích xây dựng phần hầm riêng của 159 lô nhà ở liên kế, biệt thự và phần hầm chung giao thông kỹ thuật liên thông phần hầm khu vực dưới lô đất CX-05, cao 4,6m). Tầng hầm chung này có lối dốc xuống hầm và lối đi chung dẫn về phần hầm riêng của mỗi công trình nhà ở liên kế và biệt thự.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4158-BXD-HDXD_15092022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4158/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)