Điều chỉnh nâng công suất, mở rộng ranh giới khai thác mỏ sét Núi Nai 2

Thứ ba, 06/09/2022 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3930/BXD-VLXD gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc nâng công suất, mở rộng ranh giới khai thác mỏ sét Núi Nai 2.

Theo quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010, thì dự án Nhà máy xi măng Lam Thạch của Công ty được quy hoạch nguồn nguyên liệu sét tại khu vực Núi Na (Núi Na 2), xã Sông Khoai, Đông Mai, huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên), tỉnh Quảng Ninh.

Khu vực Núi Na 2 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò tại Quyết định số 1277/GP-BTNMT ngày 30/6/2011 với diện tích 40,73 ha và được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt là 16.591 nghìn tấn tại Quyết định số 892/QĐ-HĐTLQG ngày 01/4/2013; được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác tại Quyết định số 366/GP-BTNMT ngày 31/01/2018 với diện tích 10,95 ha; trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác 8.295.500 tấn; trữ lượng được phép khai thác 4.097.980 tấn; công suất khai thác 200.000 tấn/năm.

Theo báo cáo của Công ty tại văn bản số 1261/QNC-KAM ngày 11/7/2022: Công ty đang chuẩn bị thực hiện đầu tư cải tạo nâng công suất Nhà máy xi măng Lam Thạch từ 2 x 1.200 tấn clanhke/ngày lên thành 2 x 1.800 tấn clanhke/ngày và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư nâng công suất tại văn bản số 8355/UBND-XD5 ngày 22/11/2021. Do đó, để đảm bảo nguyên liệu sét cho Nhà máy xi măng Lam Thạch với công suất 2 x 1.800 tấn clanhke/ngày hoạt động ổn định sau khi được cải tạo, Công ty đề nghị cho phép được lập hồ sơ điều chỉnh nâng công suất khai thác từ 200.000 tấn/năm lên thành 300.000 tấn/năm; diện tích mở rộng nằm trong Giấy phép thăm dò đã được Công ty thăm dò tại Quyết định số 1277/GP-BTNMT ngày 30/6/2011 và trữ lượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 892/QĐ-HĐTLQG ngày 01/4/2013.

Ý kiến của Bộ Xây dựng: Việc đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường dự án Nhà máy xi măng Lam Thạch của Công ty là phù hợp với Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 và đã được Bộ Xây dựng có ý kiến tại văn bản số 07/BXD-VLXD ngày 04/01/2022.

Từ các nội dung nêu trên, Bộ Xây dựng thấy rằng việc Công ty đề nghị được lập hồ sơ điều chỉnh Giấy phép khai thác (nâng công suất khai thác và mở rộng ranh giới khai thác) mỏ sét khu vực Núi Na 2, xã Sông Khoai và phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh tại Giấy phép khai thác số 366/GP-BTNMT nằm trong tọa độ, diện tích Giấy phép thăm dò số 1277/GP-BTNMT ngày 30/6/2011 phục vụ cho 02 dây chuyền Nhà máy xi măng Lam Thạch của Công ty sau khi cải tiến nâng công suất sản xuất là phù hợp với thực tế; đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét điều chỉnh tăng công suất khai thác và mở rộng ranh giới khai thác tại Giấy phép khai thác để đảm bảo ổn định sản xuất cho Nhà máy xi măng Lam Thạch theo quy định của pháp luật, tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3930-BXD-VLXD_06092022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3930/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)