Hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến

Thứ ba, 09/08/2022 18:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3078/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương và Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đề nghị hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản cát trắng silic đã qua chế biến.

Trước đó, ngày 22/7/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2860/BXD-VLXD về việc hướng dẫn Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến; ngày 16/12/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 5235/BXD-VLXD về việc hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến.

Ngày 26/6/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3930/VPCP-CN  thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trong đó nêu rõ: “trên cơ sở cân đối nhu cầu của thị trường trong nước và bảo đảm dự trữ khoáng sản, Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu kỹ thuật để xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc sau tuyển, chế biến. Về nội dung này, căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 4283/VPCP-CN ngày 26/6/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, theo đó tại Phụ lục I đã quy định cụ thể về quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu đối với các mã hàng: Cát trắng silic làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác; cát trắng silic làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác; cát vàng làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác.

Do vậy, sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của doanh nghiệp nếu đảm bảo nguồn gốc, đáp ứng danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật tại Phụ lục I, Thông tư số 04/2021/TT-BXD được tiếp tục xuất khẩu theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại văn bản số 3930/VPCP-CN ngày 26/6/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương và Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam liên hệ với cơ quan hải quan để tiếp tục thực hiện việc xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3078-BXD-VLXD_09082022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3078/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)