Nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn về cacbonat hóa bê tông

Thứ tư, 06/07/2022 15:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 5/7/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện gồmTCVN “Bê tông - Phương pháp thử nghiệm tăng tốc cacbonat hóa”, TCVN “Bê tông - Phương pháp đo chiều sâu cacbonat hóa”, TCVN “Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa”. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo với Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Văn Hoan nêu lên sự cần thiết xây dựng các tiêu chuẩn, và cho biết: TCVN “Bê tông - Phương pháp thử nghiệm tăng tốc cacbonat hóa”, TCVN “Bê tông - Phương pháp đo chiều sâu cacbonat hóa” được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Nhật Bản, TCVN “Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa” được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn châu Âu. Trong quá trình biên soạn các dự thảo tiêu chuẩn, nhóm nghiên cứu có điều chỉnh, bổ sung đảm bảo các tiêu chuẩn phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Về phạm vi áp dụng, TCVN “Bê tông - Phương pháp thử nghiệm tăng tốc cacbonat hóa” quy định phương pháp thử nghiệm tăng tốc cacbonat hóa bê tông bằng cách tăng nồng độ carbon dioxide trong môi trường; phương pháp thử nghiệm này giúp đánh giá trực tiếp khả năng bền cacbonat trong bê tông và kết cấu bê tông. Tiêu chuẩn này không sử dụng để dự đoán tuổi thọ kết cấu bê tông cụ thể. TCVN “Bê tông - Phương pháp đo chiều sâu cabonat hóa” quy định phương pháp đo chiều sâu cacbonat hóa bê tông, áp dụng cho mẫu bê tông được chế tạo trong phòng thí nghiệm hoặc tại hiện trường. TCVN “Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa” quy định phương pháp xác định nhiệt thủy hóa của các loại xi măng theo phương pháp hòa tan.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng thống nhất với lý do, sự cần thiết thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đánh giá nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ những yêu cầu theo hợp đồng. Tuy nhiên, đây đều là những tiêu chuẩn được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn nước ngoài, do đó Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu cần làm rõ hơn cơ sở lựa chọn tiêu chuẩn tham khảo cũng như cơ sở của những cập nhật, điều chỉnh, bổ sung nhằm tạo sự kết nối và đồng bộ với hệ thống TCVN Việt Nam hiện nay, đồng thời chú ý sử dụng thống nhất thuật ngữ chuyên ngành, rà soát lại một số sai sót...

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Hiệp đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến Hội đồng, sớm chỉnh sửa và hoàn thiện các dự thảo tiêu chuẩn để trình lãnh đạo Bộ xem xét theo quy định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu ba dự thảo tiêu chuẩn với kết quả cùng đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)