Hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị

Thứ tư, 27/10/2021 16:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 061021/VICO-TGĐ ngày 06/10/2021 của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị về việc hướng dẫn xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến và văn bản số 109/BC-UBND ngày 30/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị báo cáo về tình hình xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa tỉnh Quảng Trị năm 2020.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4399/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

Việc thực hiện xuất khẩu cát trắng silic qua chế biến của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 4283/VPCP-CN ngày 26/6/2021 của Văn phòng Chính phủ; Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị liên hệ với cơ quan hải quan để thực hiện việc xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến đảm bảo đúng nguồn gốc, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BXD nêu trên; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra việc xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị,  định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4399-BXD-VLXD_27102021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4399/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)